Судова псизологічна експертиза (опитування із застосуванням спеціального технічного пристрою — комп»ютерного поліграфа)

нашим центром проводиться відповідно до Закону України «Про судову експертизу»

У статті 7 цього закону зазначено Судово-експертну діяльність можуть здійснювати судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та інші фахівці з відповідних галузей знань. 

Підставою для проведення експертизи може бути відповідне судове рішення або договір.

Стаття 9 цього закону визначає, що особа або орган які призначають або замовляють експертизу, можуть доручати проведення судовим експертам, яких не внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів  або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Також, даний закон визначає, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Безкоштовна консультація за номером телефону

+38 067 224 4994 

Щоб отримати зразки документів,  залишіть заявку тут:

ПІБ
Телефон

Позиція адвоката щодо експертизи із застосуванням поліграфа

Цивільний процесуальний кодекс

Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи

 1. Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об’єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Якщо експертизу призначено експертам кількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається найменування провідної установи, на яку покладається проведення експертизи. Якщо проведення експертизи доручається експертній установі та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною визнається експертна установа. Ухвала про призначення експертизи направляється в кожну установу — виконавцям, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об’єкти дослідження та матеріали справи направляються провідній установі.
 3. При визначенні об’єктів та матеріалів, що підлягають направленню на експертизу, суд у необхідних випадках вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків.
 4. Якщо цього вимагають особливі обставини справи, суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з’ясування, проінструктувати його про доручене завдання і за його клопотанням дати відповідні роз’яснення щодо сформульованих питань. Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які мають право брати участь у їх вчиненні.

Кодекс адміністративного судочинства

Стаття 81. Призначення судової експертизи

 1. Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.
 2. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.
 3. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості.
 4. Якщо проведення експертизи доручено експертній установі, її керівник має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, якщо судом не визначено конкретних експертів, у разі потреби — замінити виконавців експертизи, заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.
 5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Господарський процесуальний кодекс

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи

Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз’яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі — судовий експерт) користується правами і несе обов’язки, зазначені у статті 31  Кодексу.

Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п’ятій і шостій статті 31  Кодексу.

Безкоштовна консультація за номером телефону

+38 067 224 4994 

Щоб отримати зразки документів по призначенню експертизи,  залишіть заявку тут:

ПІБ
Телефон
 •  
 •